Ranking 2022

  • Ranking Damas 2022: Élite y Sub 23 Ver
  • Ranking Damas 2022: Junior A y Junior B Ver
  • Ranking Damas 2022: Élite, Junior A y Junior B Ver
  • Ranking Varones 2022: Élite, sub 23 Junior A y Junior B Ver
  • Ranking Varones 2022: Elite y Sub 23 B Ver
  • Ranking Varones 2022: Junior A Ver
  • Ranking Varones 2022: Junior B Ver